36
KLUBBER
210
BRUKERE
27000
MEDLEMMER
21000
NYHETER
2800
KURS
3500
TURNERINGER
OG:

1 700 000

MAILNOTISER
.
.
.
ÅRLIG!

Clubsite CMS

FOR GOLFKLUBBER - AV GOLFKLUBBER

Clubsite er perfekt for golfklubber med ambisjoner!

Ikke å stå alene - bli heller en del av noe større.

Har klubben ambisjoner om å være en attraktiv klubb, vil Clubsite CMS være en glimrende nettløsning.
Men det stopper ikke der! Clubsite er "litt" mer enn bare det. Systemet er integrert med scangolf.no, noe som betyr at informasjon og nyheter fra nettsidene automatisk formidles gjennom denne portalen.
Les mer om scangolf.no her

Systemet legger stor vekt på presentasjon av bane, greenfee og medlemskap og sørger for en effektiv infomasjonsflyt til medlemmer og resten av golfverden.

"For golfklubber - av golfklubber" - hva betyr det?

Gofklubbene er i stor grad med og påvirker hvordan Clubsite skal se ut i front, og hvilke verktøy som skal være tilgjengelig for klubbene. Systemet utvikles i stor grad ut ifra spørsmål og behov som kommer inn fra klubbene.
Vi har også dannet et brukerpanel som består av daglige ledere fra 3 golfklubber. Vi møtes med jevne mellomrom og diskuterer hvilken retning vi skal gå fremover, hva vi skal fokusere på og innenfor hvilke områder systemet bør videreutvikles.

Ta kontakt for demo eller tilbud   415 20 802   post@scangolf.no