180 000

RUNDER

3700

BANER

16500

NYHETER

Scangolf

En sosial tjeneste for golfspillere

Ideen bak scangolf.no er å tilby en tjeneste der golfspillere både kan søke og finne golfrelatert informasjon og dele informasjon seg i mellom.

Denne golfportalen er også intergrert med Clubsite CMS. Clubsite CMS er et "Content Management System" der golfklubbene, blandt mye annet, kan vedlikeholde sine nettsider, publisere nyheter og tilby kurs med online påmelding. Scangolf henter mye informasjon fra klubbsidene og presenterer dette på portalen. På denne måten kan golfspillere søke opp og hente mye nyttig informasjon fra klubbene.

Scangolf inneholder også "Min golf" som er et system hvor man kan loggføre sine golfrunder og bl.a. få frem utdypende statistikk fra sitt spill.

Baneregisteret på Scangolf inneholder over 3500 golfbaner i verden. Dette er veldig nyttig med tanke på når man vil søke seg frem til baner man kan eller vil spille.

Scangolf er under konstant utvikling og oppdateres med funksjoner fortløpende.

Link: http://scangolf.no